Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η καλλιέργεια των ακρόδρυων. Αμυγδαλιές, Καρυδιές, Φουντουκιές και Καστανιές έχουν τον κύριο λόγο στις νέες φυτεύσεις. Πολλοί παραγωγοί ξεφεύγουν από τις πλέον “κλασσικές” καλλιέργειες και στρέφονται στα ακρόδρυα, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης, της ικανοποιητικής τιμής πώλησης και των ελάχιστων καλλιεργητικών δαπανών. Αναρωτώμενοι για το αν αξίζει να φυτέψουμε και να καλλιεργήσουμε τα ακρόδρυα, καταλήγουμε σε θετικές και μόνο γνώμες, αφού:

·         Οι καρποί τους διατηρούνται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου. Έτσι μπορούν να διατεθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ακόμη και σε περιόδους που υπάρχει αυξημένη ζήτηση, εξασφαλίζοντας καλή τιμή πώλησης, ενώ αποφεύγονται τα ψυκτικά έξοδα που ως επί το πλείστον απαιτούνται για τις λοιπές καλλιέργειες.

·         Παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις ασθένειες, ιδιαίτερα όταν η καλλιέργειά τους είναι συστηματική.

·         Απαιτούν ελάχιστα έξοδα καλλιέργειας και ελάχιστες καλλιεργητικές φροντίδες σε σχέση με άλλες καλλιέργειες.

·         Η τιμή πώλησης των καρπών παρουσιάζει ανοδική πορεία χρόνο με το χρόνο, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στους παραγωγούς.

·         Την τελευταία δεκαετία υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση ξηρών καρπών, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να απορροφάται όλη η εγχώρια παραγόμενη ποσότητα.

·         Οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας είναι οι πλέον κατάλληλες και συμβάλλουν ώστε να παράγονται ανώτερης ποιότητας καρποί σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες παγκοσμίως.

·         Οι καρποί χρησιμοποιούνται ευρέως, όχι μόνο για νωπή κατανάλωση, αλλά και στη ζαχαροπλαστική ή στη δημιουργία καλλυντικών κ.α..

·         Έχουν χαμηλό κόστος εγκατάστασης σε σχέση με τις υπόλοιπες καλλιέργειες, ενώ τα δέντρα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή και είναι παραγωγικά για αρκετές δεκαετίες.