Κλάδεμα

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Ο αερισμός του εδάφους είναι μια καλλιεργητική διαδικασία με την οποία το έδαφος που έχει συμπιεστεί, ανακουφίζεται και αποκτά εκ νέου την ικανότητα της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας των υγρών και αέριων στοιχείων. Το έδαφος πρέπει να έχει αρκετούς πόρους και ευνοϊκές συνθήκες ανταλλαγής του εδαφικού με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η ανταλλαγή αυτή είναι απαραίτητη για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται με τον εμπλουτισμό του αέρα με ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Η ανταλλαγή αυτή λέγεται αερισμός του εδάφους.

Με την πάροδο του χρόνου, το έδαφος γύρω από το δέντρο συμπιέζεται εξαιτίας της άρδευσης, του ποδοπατήματος και της συμπίεσης με διάφορα μηχανήματα, με αποτέλεσμα την μείωση ή τον μηδενισμό του πορώδους του εδάφους (εδαφική ασφυξία). Η μείωση ή ο μηδενισμός, έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία της κυκλοφορίας του νερού, των θρεπτικών συστατικών και του οξυγόνου προς τα κατώτερα στρώματα του εδάφους. Επίσης, δυσχεραίνεται η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και η αποσύνθεση της οργανικής ουσίας, αυξάνεται η προσβολή από μύκητες και δημιουργούνται τοξικές ουσίες για τα φυτά, αφού ο εδαφικός αέρας είναι φτωχότερος σε οξυγόνο και πλουσιότερος σε διοξείδιο του άνθρακα.

Για την αποφυγή της ασφυξίας του εδάφους συνίσταται ο αερισμός του με διάφορες τεχνικές όπως είναι το σκάλισμα με σκαλιστήρι ή ο καθαρισμός και απομάκρυνση των ζιζανίων. Ο αερισμός μπορεί να γίνει και μηχανικά με το φρεζάρισμα του εδάφους ή με τη χρήση καλλιεργητή.

Τέλος, ο αερισμός του εδάφους είναι σημαντικός κυρίως για τα δέντρα νεότερης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο της “νεανικότητας” και εφαρμόζεται κατά την περίοδο της άνοιξης έως τέλη φθινοπώρου, όταν δηλαδή τα δέντρα βρίσκονται στην βλαστική τους φάση και όχι σε λήθαργο.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.