Φύτευση

ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ & ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Κατά τη φύτευση των οπωροφόρων και ακρόδρυων δενδρυλλίων, εκτός από την επιλογή υποκειμένου και ποικιλίας, πρέπει να επιλέξουμε αν θα φυτέψουμε α) αναπτυγμένα διετή δενδρύλλια, β) ημιαναπτυγμένα δενδρύλλια και γ) δενδρύλλια με κοιμώμενα μάτια. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την ανάπτυξη του εμβολίου. Οι παραπάνω κατηγορίες δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για φύτευση δενδρυλλίων, του πολλαπλασιασμού νέων ποικιλιών και της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν ορισμένα είδη φυτών, τα οποία επιδέχονται μόνο τους ανοιξιάτικους εμβολιασμούς. Όμως, κάθε κατηγορία δενδρυλλίων απαιτεί και ειδικές τεχνικές διαμόρφωσης και καλλιέργειας ως προς την ανάπτυξη του εμβολίου.

Αναλύοντας τις παραπάνω κατηγορίες, ξεκινάμε από τα “Ανάπτυγμένα Διετή Δενδρύλλια”. Πρόκειται για την καλύτερη δυνατή επιλογή. Τα φυτά έχουν εμβολιαστεί είτε με ανοιξιάτικο, είτε με θερινό εμβολιασμό και έχουν παραμείνει στο φυτώριο για ανάπτυξη 16-19 μήνες, πριν την εκρίζωση. Το εμβόλιο στα αναπτυγμένα δενδρύλλια έχει ξυλοποιηθεί και χαρακτηρίζεται από καλή ανάπτυξη, ύψος 1,5-2,5m και δυνατούς εύρωστους οφθαλμούς. Από την άλλη, τα “Ημιαναπτυγμένα Δενδρύλλια”, αποτελούν φυτά που εμβολιάζονται με ανοιξιάτικο εμβολιασμό και παραμένουν για ανάπτυξη στο φυτώριο 6-7 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, το εμβόλιο έχει ξυλοποιηθεί και χαρακτηρίζεται από νεανική ανάπτυξη, ύψος 0,50-0,80m, ενώ οι οφθαλμοί του είναι εύρωστοι αλλά λιγότεροι δυνατοί από ότι στα ανεπτυγμένα. Βέβαια, η διαφορά ανάπτυξης των αναπτυγμένων και ημιαναπτυγμένων δενδρυλλίων είναι μηδαμινή. Όσον αφορά τα “Δενδρύλλια με Κοιμώμενα Μάτια”, πρόκειται για φυτά τα οποία έχουν υποστεί θερινό εμβολιασμό και τα μάτια που έχουμε τοποθετήσει, βρίσκονται στο στάδιο του λήθαργου και θα εκπτυχθούν νωρίς την άνοιξη.

Κατά τη φύτευση των ανεπτυγμένων δενδρυλλίων, ο βλαστός του εμβολίου κόβεται σε ύψος 0,50m από το έδαφος, αν πρόκειται να διαμορφώσουμε τα δέντρα μας σε κυπελλοειδή μορφή. Διαφορετικά, αν επιλέξουμε τα νέα μονόκλωνα συστήματα φύτευσης, ο βλαστός θα παραμείνει άκοπος. Στην περίπτωση των ημιανεπτυγμένων δενδρυλλίων, ακολουθούμε την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, αν επιλέξουμε μονόκλωνο σύστημα φύτευσης, τα δενδρύλλια δεν μας βοηθούν, αφού θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και κόπος για να φτάσουμε το δενδρύλλιο στο επιθυμητό ύψος των 2-4m, από ότι στο φυτώριο.

Τα τελευταία όμως χρόνια, επικρατεί η τάση, τα νεαρά δενδρύλλια ορισμένων ειδών και νέων ποικιλιών (π.χ. Ροδακινιές, Νεκταρινιές, Βερικοκιές κ.α.), να φυτεύονται με κοιμώμενα μάτια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση δενδρυλλίων και μη επάρκεια ανεπτυγμένων δενδρυλλίων προς διάθεση. Η επιλογή αυτή, χαρίζει στον παραγωγό τη δυνατότητα να διαμορφώσει ο ίδιος το σχήμα του δέντρου από μηδενική βάση και να κερδίσει χρόνο (ακόμα και 1 έτος) στη δημιουργία του οπωρώνα του. Εγκυμονεί βέβαια αρκετούς κινδύνους, αφού τα μάτια μετά την έκπτυξή τους απαιτούν ιδιαίτερες, έγκαιρες και προσεκτικές καλλιεργητικές φροντίδες. Για παράδειγμα, θα χρειαστεί κοπή του άγριου υποκειμένου πάνω από τα κοιμώμενα μάτια μετά το τέλος των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, καθαρισμός των άγριων βλαστών του υποκειμένου την άνοιξη, περισσότερη λίπανση και άρδευση καθώς και προστασία από τα ζιζάνια. Επιπλέον, υπάρχει μικρό ενδεχόμενο μη έκπτυξης των εμβολιασμένων οφθαλμών, αν οι συνθήκες μεταφύτευσης δεν είναι ευνοϊκές ή δεν ακολουθήσουμε σωστά τις παραπάνω διαδικασίες. Συνοψίζοντας, η φύτευση με κοιμώμενο μάτι, απαιτεί αρκετή εμπειρία και γνώση.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.