8194460 Ενέργειες πριν από την Εγκατάσταση Οπωρώνα - Fytoriagogis.gr

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

Πριν από κάθε μας ενέργεια σχετικά με την δημιουργία οπωρώνων, συνίσταται να πραγματοποιούνται ορισμένες καλλιεργητικές φροντίδες και έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των δέντρων και να ελέγξουμε αν η συγκεκριμένη καλλιέργεια ενδείκνυται τόσο για το κλίμα της περιοχής όσο και για το έδαφος του κτήματος. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν συνήθως το όργωμα του εδάφους, η εδαφολογική ανάλυση και η σωστή πληροφόρηση για την προσαρμοστικότητα και καταλληλότητα των δέντρων στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Όργωμα Εδάφους

Αποτελεί παραδοσιακή γεωργική ασχολία, που πραγματοποιείται πριν από κάθε σπορά ή νέα φύτευση. Από την αρχαιότητα έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, πραγματοποιούνταν με την βοήθεια ζώων ενώ στην εποχή μας πραγματοποιείται με την χρήση σύγχρονων γεωργικών ελκυστήρων. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι ο αερισμός και η ρύθμιση της πυκνότητας του εδάφους, η καταστροφή των ζιζανίων που ενδέχεται να βλάψουν την καλλιέργειά μας, η ενσωμάτωση υλικών με το χώμα (π.χ. κοπριά) και ο έλεγχος της διάβρωσης του εδάφους.

Εδαφολογική Ανάλυση

Η γονιμότητα του εδάφους εξαρτάται από το συνδυασμό πολλών φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Η εδαφολογική ανάλυση μας δίνει πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, τα οποία μακροπρόθεσμα θα απορροφηθούν από τα δέντρα. Έτσι, μας βοηθά να γνωρίζουμε αν το έδαφος που θα δημιουργήσουμε τον οπωρώνα μας, χρειάζεται ή όχι συμπλήρωση συστατικών (λίπανση) ή καλλιεργητικές φροντίδες (αερισμός εδάφους), αν παρουσιάζει καλή αποστράγγιση ή όχι και αν τα συστατικά του εδάφους είναι ιδανικά για το είδος του δέντρου που θα φυτέψουμε (π.χ. αργιλώδη, αμμώδη κ.α.).

Σωστή πληροφόρηση για εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις

Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, βροχόπτωση, άνεμος), είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν το κτήμα μας πληροί ή όχι τις απαιτήσεις των δέντρων (ειδών & ποικιλιών). Για παράδειγμα, από επιστημονικές μελέτες γνωρίζουμε ότι η καλλιέργεια της Κερασιάς αποδίδει καλύτερα σε ορεινές και μη παγετόπληκτες περιοχές, ηλιόλουστες και ευάερες, δίχως αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία κατά την περίοδο της άνθησης και με περιορισμένες βροχοπτώσεις τον Μάιο. Από την άλλη προτιμά τα υγρά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη με τιμές pH από 6 έως 7,5 και τα πηλώδη χώματα ή τα αργιλώδη κοκκινοχώματα. Έτσι, αν το κτήμα μας πληροί τις παραπάνω εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις, ενδείκνυται για την καλλιέργεια της Κερασιάς.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.