8194460 Διάταξη επικονιαστών σε οπωρώνα - Fytoriagogis.gr
Διάταξη

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΑ

Στους σύγχρονους οπωρώνες, συνήθως φυτεύονται μία έως τρεις ποικιλίες οι οποίες αποτελούν τις πιο παραγωγικές και τις πιο εμπορεύσιμες. Ορισμένες από αυτές, μπορεί να μην είναι αυτογόνιμες, δηλαδή να μην γονιμοποιούνται από την ίδια τους τη γύρη, αλλά να χρειάζονται γύρη από δέντρα άλλης ποικιλίας, τα οποία ονομάζουμε «επικονιαστές». Συνήθως, τα δέντρα επικονιαστές, καλύπτουν το 10% έως 50% των δέντρων του οπωρώνα.

Τα δέντρα επικονιαστές βοηθούν προκειμένου να γονιμοποιηθούν στο έπακρο όλα τα δέντρα του οπωρώνα μας και να έχουμε την επιθυμητή παραγωγή. Είναι προτιμότερο να είναι και αυτά εμπορεύσιμες και παραγωγικές ποικιλίες για να έχουμε επιπλέον έσοδα από τη συγκομιδή τους. Από επιστημονικές μελέτες, έχουν προκύψει συμπεράσματα για τις ποικιλίες οι οποίες σταυρογονιμοποιούνται. Έτσι, για κάθε ποικιλία η οποία δεν είναι αυτογόνιμη, υπάρχουν και ορισμένες ποικιλίες επικονιαστές.

Η διάταξη των επικονιαστών σε οπωρώνα γίνεται ως εξής:

  • Ο επικονιαστής σε ποσοστό 10 %, θα φυτευτεί σε κάθε τρίτη σειρά, το τρίτο δέντρο (βλ. σχήμα 1).
  • Ο επικονιαστής σε ποσοστό 30 %, θα φυτευτεί ολόκληρη η τρίτη σειρά (βλ. σχήμα 2).
  • Ο επικονιαστής σειρά παρά σειρά, όταν αποτελεί εμπορεύσιμη και παραγωγική ποικιλία (βλ. σχήμα 3).
  • Ο επικονιαστής δέντρο παρά δέντρο, όταν αποτελεί εμπορεύσιμη και παραγωγική ποικιλία (βλ. σχήμα 4).

Συνήθως η τάση φύτευσης επικονιαστών είναι σε ποσοστό 10%, ενώ η τελευταία τάση φύτευσης είναι σειρά παρά σειρά ή δέντρο παρά δέντρο οι οποίες βοηθούν σε περιόδους όπου η γονιμοποίηση είναι αρκετά δύσκολη λόγω των καιρικών συνθηκών.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.