8194460 Λίπανση Δέντρων - Fytoriagogis.gr
Λίπανση

ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ

Τα δέντρα, όπως και ο ανθρώπινος οργανισμός, προκειμένου να αναπτυχθούν χρειάζονται ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά τα ανακαλύπτουν και τα απορροφούν από το έδαφος, αλλά και από τη φύση ή τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Κάθε δέντρο, αφαιρεί από το έδαφος μικροστοιχεία όπως Άζωτο (Ν), Κάλιο (Κ), Φώσφορο (Ρ), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg) και διάφορα ιχνοστοιχεία, τα οποία χρησιμοποιεί τόσο για τη βλάστησή του, όσο και για την καρποφορία του.

Προκειμένου η βλάστηση και η καρποφορία να είναι μακροπρόθεσμη, η απορροφηθείσα ποσότητα μικροστοιχείων και ιχνοστοιχείων από τα δέντρα, θα πρέπει να επιστρέφεται στο έδαφος. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση λιπασμάτων έτσι ώστε να διατηρείται η γονιμότητα του εδάφους. Στην ουσία, με τη λίπανση φροντίζουμε να αναπληρώνουμε τα τρία κύρια στοιχεία, Άζωτο (Ν), Φώσφορο (Ρ) και Κάλιο (Κ), τα οποία αφαιρούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες από ότι τα υπόλοιπα στοιχεία. Γενικότερα όμως, θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι η λίπανση είναι τακτικότερη τα πρώτα χρόνια φύτευσης των δέντρων, αφού το ριζικό σύστημα δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και δεν μπορεί να απορροφά εύκολα τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται σε βάθος. Όταν όμως τα δέντρα και κατά συνέπεια το ριζικό σύστημα αναπτυχθούν αρκετά, η ανάγκη για λίπανση μειώνεται.

Σχετικά με τα τρία κύρια μικροστοιχεία θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

  • Άζωτο (Ν): Αποτελεί το σπουδαιότερο στοιχείο κυρίως για τα καρποφόρα δέντρα, η έλλειψη του οποίου επηρεάζει κυρίως τη βλάστηση και την καρποφορία. Κατά την έλλειψή του έχουμε μικρότερα φύλλα, ανοιχτού πράσινου ή κίτρινου χρώματος και πρόωρη φυλλόπτωση. Αντίθετα, κατά την επάρκεια έχουμε έντονη βλάστηση και μειωμένη καρποφορία.
  • Φώσφορος (Ρ): Αποτελεί συστατικό πολλών οργανικών ουσιών που είναι αναγκαίες για τα φυτά, η έλλειψη του οποίου δημιουργεί καχεκτική βλάστηση και μειωμένη ανθοφορία. Κατά την έλλειψή του τα φύλλα αποκτούν περιφερειακά ερυθροειδή απόχρωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις φωσφορικές λιπάνσεις, ο φώσφορος μετακινείται πολύ αργά προς τα κατώτερα στρώματα.
  • Κάλιο (Κ): Αποτελεί σημαντικό στοιχείο προσδίδοντας γεύση και όγκο στους καρπούς. Συγκεντρώνεται στα νεαρά τμήματα του φυτού και η επάρκεια του βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του νερού από τα φυτά. Κατά την έλλειψή του έχουμε περιορισμένη βλάστηση, τα φύλλα εμφανίζουν περιφερειακή χλώρωση και εν τέλει νέκρωση, ενώ οι καρποί περιορίζονται σε μέγεθος και δεν ωριμάζουν καλά. Η απώλειά του από το έδαφος γίνεται κάθε χρόνο, τόσο κατά τη συγκομιδή των καρπών, όσο και κατά την αφαίρεση των βλαστών με το κλάδεμα. Δείκτης έλλειψης καλίου στο χώμα είναι η εμφάνιση της παπαρούνας και του τριφυλλιού.

Τέλος, προκειμένου οι λιπάνσεις να είναι αποδοτικές θα πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένες ουσίες, με σωστό τρόπο, την κατάλληλη εποχή και μόνο όταν είναι απαραίτητες, ανάλογα με το είδος του εδάφους και του δέντρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις των κατάλληλων γεωπόνων.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.