Νανισμός

ΝΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Με τον όρο «Νανισμός Δέντρων», αναφερόμαστε στην ιδιότητα που έχουν ορισμένα δέντρα να παρουσιάζουν περιορισμένη ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπτυξη που έχει το γένος στο οποίο ανήκουν. Συνήθως, για να αποδώσουμε σε ένα δέντρο νανισμό, χρησιμοποιούμε κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό (μεριστοματικά υποκείμενα ή σπορόφυτα). Τέτοια υποκείμενα για παράδειγμα, αποτελούν τα υποκείμενα μηλιάς Μ9 ή Μ26, τα υποκείμενα κερασιάς MaxMa ή Cab 6P, τα υποκείμενα αχλαδιάς EM-A κ.α.

Στους σύγχρονους οπωρώνες χρησιμοποιούνται κατά πλειοψηφία «Νάνα» και «Ημινάνα» υποκείμενα καθώς τα πλεονεκτήματα υπερτερούν έναντι των μειονεκτημάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μειώνοντας το μέγεθος του δέντρου, διευκολύνουμε τις καλλιεργητικές διαδικασίες και τη συγκομιδή.
  • Επιτρέπουν την πυκνότερη φύτευση των δέντρων, βοηθώντας στην αύξηση της συνολικής παραγωγής.
  • Έχουν μικρό μέγεθος και έτσι δεν είναι ευάλωτα στους ανέμους.
  • Είναι κατάλληλα για φύτευση σε μικρούς κήπους ή σε μικρούς χώρους.
  • Εισέρχονται νωρίτερα στην παραγωγή και προσδίδουν πρωιμότητα στην ωρίμανση των καρπών.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Έχουν ασθενέστερο ριζικό σύστημα και χρήζουν υποστύλωσης.
  • Περιορισμένη χρονική διάρκεια ζωής των δέντρων.
  • Υψηλότερες απαιτήσεις σε άρδευση και περιορισμένη αντοχή στην ξηρασία.