8194460 Συστήματα Φύτευσης Δεντρών - Fytoriagogis.gr
Φύτευση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΤΡΩΝ

Το μέγεθος του οπωρώνα μας αλλά και η κλίση του εδάφους, είναι δύο παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του, πριν από τη φύτευση των δέντρων. Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το χώρο του κτήματός μας στο έπακρο, αλλά και για να διευκολύνουμε τις καλλιεργητικές διαδικασίες πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο σύστημα φύτευσης.

Με κριτήριο λοιπόν τα παραπάνω δεδομένα έχουμε τα κάτωθι συστήματα φύτευσης τα οποία χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον.

Για κτήματα επίπεδα ή με ελαφρά (10-30%) κλίση του εδάφους.

  • Φύτευση κατά τετράγωνα: Διευκολύνει την εκτέλεση καλλιεργητικών διαδικασιών που γίνονται προς τις δύο κατευθύνσεις, είτε κάθετα, είτε οριζόντια (σταυρωτά). Οι αποστάσεις μεταξύ των δέντρων είναι ίδιες, τόσο κατά πλάτος όσο και κατά μήκος.
  • Φύτευση κατά ρόμβους ή τρίγωνα: Τα δέντρα φυτεύονται στις κορυφές ενός ισόπλευρου τριγώνου όπου οι κορυφές τους απέχουν ίσα μεταξύ τους. Με το σύστημα αυτό εκμεταλλευόμαστε καλύτερα τον χώρο και φυτεύουμε περισσότερα δέντρα ανά στρέμμα (περίπου 15%), ενώ η καλλιεργητικές διαδικασίες γίνονται προς τρεις κατευθύνσεις.
  • Φύτευση κατά γραμμές: Τα δέντρα φυτεύονται στις κορυφές ορθογωνίου παραλληλογράμμου που σχηματίζονται από τις τομές κάθετων γραμμών. Συνήθως, οι γραμμές αυτές είναι παράλληλες προς τα φυσικά όρια του κτήματος. Η πυκνότητα των δέντρων ρυθμίζεται μεταβάλλοντας την απόσταση μεταξύ των δέντρων πάνω στην ίδια γραμμή, ενώ η απόσταση μεταξύ των σειρών μεταβάλλεται λιγότερο, για να διευκολύνονται οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες. Έτσι μπορούμε να προσανατολίζουμε κατάλληλα τις γραμμές ώστε τα δέντρα να αξιοποιούν καλύτερα την ηλιοφάνεια.

Για αρκετά ανωφερή ή κατωφερή (>30%) κτήματα.

  • Φύτευση σε αναβαθμίδες (σκαλοπάτια): Όταν η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη, κατασκευάζουμε αναβαθμίδες. Πριν από την κατασκευή τους, θα πρέπει να βεβαιωθούμε για τη σαθρότητα του εδάφους και αν επιδέχεται εργασίες διαμόρφωσης. Οι αναβαθμίδες κατασκευάζονται αρκετό καιρό πριν από τη φύτευση και το πλάτος τους μπορεί να είναι διαφορετικό, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους. Μετά την κατασκευή τους, φυτεύουμε τα δέντρα επί των αναβαθμίδων σε σειρά.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.