Ανατομία

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Το δέντρο είναι πολυετές ξυλώδες φυτό που συνηθέστερα αναπτύσσεται από ένα αυτοστηριζόμενο κορμό, ο οποίος στη συνέχεια διακλαδίζεται (όχι απαραίτητα). Από ποια όμως μέρη αποτελείτε ένα δέντρο;

 • Ριζικό Σύστημα:

  Η ρίζα είναι υπόγειο όργανο του δέντρου στο οποίο οφείλεται η στήριξη του υπέργειου μέρους του. Αποτελεί θα λέγαμε την καρδιά του δέντρου, αφού από εκεί λαμβάνονται όλα τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή του. Νερό και άλλα χρήσιμα ανόργανα στοιχεία του εδάφους απορροφώνται από τις ρίζες και μεταφέρονται με τους φυτικούς χυμούς στα υπόλοιπα μέρη του δέντρου.
 • Λαιμός Δέντρου:

  Είναι το σημείο επαφής της επιφάνειας του εδάφους με τον κορμό του δέντρου. Αποτελεί το κατώτερο τμήμα του κορμού, από την επιφάνεια του εδάφους έως 30-40 εκατοστά ύψος.
 • Κορμός:

  Αποτελεί το τμήμα του δέντρου από την επιφάνεια του εδάφους έως το σημείο από το οποίο ξεκινά να εμφανίζεται το φύλλωμα (κόμη). Έχει σχήμα κυλινδρικό και ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου, μπορεί να κυμαίνεται περιμετρικά από μερικά εκατοστά έως μερικά μέτρα.
 • Κόμη:

  Είναι το φύλλωμα του δέντρου. Αποτελείται από τα φύλλα, τους βραχίονες, τους υποβραχίονες και τα κλαδιά του δέντρου.
 • Βραχίονας:

  Αποτελεί τη διακλάδωση του κορμού. Συνήθως συναντάμε 2-5 βραχίονες σε κάθε δέντρο.
 • Υποβραχίονας:

  Αποτελεί την διακλάδωση του βραχίονα. Συνήθως συναντάμε 2-3 υποβραχίονες σε κάθε βραχίονα.
 • Υποκείμενο:

  Είναι το φυτό που δέχεται το εμβόλιο της επιθυμητής ποικιλίας. Κάθε υποκείμενο φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά και πρέπει να παρουσιάζει συμφωνία με την ποικιλία ή το είδος του φυτού που θέλουμε να εμβολιάσουμε σε αυτό.
 • Εμβόλιο (μπόλι) ή μάτι:

  Είναι το σημείο έκπτυξης της εμβολιαζόμενης ποικιλίας πάνω στο υποκείμενο.
 • Μάτια ή Οφθαλμοί Φυτού:

  Αποτελούν ειδικά όργανα των βλαστών του φυτού από τους οποίους παράγονται τα φύλλα ή νέοι βλαστοί (βλαστοφόροι) καθώς επίσης και τα άνθη (ανθοφόροι), τα οποία μετέπειτα μετατρέπονται σε καρπούς. Ανάλογα με το είδος και την ποικιλία, τα μάτια μπορεί να είναι πυκνά ή αραιά καθώς και διογκωμένα ή όχι.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.