8194460 Εκρίζωση Δενδρυλλίων - Fytoriagogis.gr
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

Η εκρίζωση των δενδρυλλίων από το φυτώριο σηματοδοτεί το τέλος της καλλιεργητικής διαδικασίας και το τέλος της ανάπτυξης των δέντρων σε φυτωριακό επίπεδο. Αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν τη διάθεσή τους στην αγορά και είναι εξίσου σημαντική διαδικασία όσο και η ανάπτυξη των δέντρων, αφού ένα καλό ριζικό σύστημα, εξασφαλίζει την ιδανική ανάπτυξη του δέντρου.

Για να είναι επιτυχής η εκρίζωση, θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό ριζικό σύστημα για τα δενδρύλλια και να αποφύγουμε κάθε επιπόλαιο τραυματισμό ή τομή της ρίζας. Στο φυτώριό μας, κατά τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανικά μέσα εκρίζωσης που εξασφαλίζουν την εκρίζωση των δενδρυλλίων με υγιή, εύρωστο και πλούσιο ριζικό σύστημα. Ακολούθως, τα δενδρύλλια που έχουν εξαχθεί υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, τόσο των ριζών όσο και των υπόλοιπων μερών τους και κατηγοριοποιούνται.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο – Μάρτιο), όταν έχει επέλθει πλήρη φυλλόπτωση και τα δενδρύλλια βρίσκονται στο στάδιο του λήθαργου.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.