Εμβόλια

ΛΗΨΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Όπως είναι γνωστό, προκειμένου να αποδώσουμε την επιθυμητή ποικιλία σε κάθε είδος δέντρου, προβαίνουμε στον εμβολιασμό του. Για τον εμβολιασμό χρησιμοποιούμε εκτός από τα κατάλληλα εργαλεία (μαχαίρι, ταινία δεσίματος κ.λπ.) και το μάτι ή μπόλι ή εμβόλιο, δηλαδή φρέσκο βλαστό από το δέντρο της ποικιλίας που επιθυμούμε να πολλαπλασιάσουμε. Έτσι, πριν από τον εμβολιασμό, πραγματοποιείται συλλογή και κατάλληλη επεξεργασία των εμβολιοφόρων βλαστών.

Η σωστή επιλογή του εμβολίου είναι πολύ σημαντική για τον επιτυχή εμβολιασμό. Απαραίτητη είναι η πείρα στη διαλογή των εμβολίων γιατί όλα τα χαρακτηριστικά του μητρικού φυτού μεταφέρονται από τα εμβόλια στο νέο φυτό.

Στα φυτώριά μας, προκειμένου να πολλαπλασιάσουμε τις επιθυμητές ποικιλίες, προβαίνουμε οι ίδιοι σε λήψη εμβολίων από οργανωμένους ιδιόκτητους οπωρώνες, από τα φυτώριά μας ή από οπωρώνες φίλων παραγωγών, ελέγχοντας παράλληλα την υγιεινή των δέντρων και τη γνησιότητα της κάθε ποικιλίας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να προσφέρουμε δέντρα υγιή, απαλλαγμένα από ιώσεις που μεταδίδονται κατά τον εμβολιασμό και να εξασφαλίζουμε την γνησιότητα των ποικιλιών.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.