ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η φυτωριακή μας μονάδα, εγγυάται την ποιοτική ανάπτυξη των φυτών, αφενός γιατί τα δενδρύλλια καλλιεργούνται σε υγιή εδάφη στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουμε πλούσιο και υγιές ριζικό σύστημα και αφετέρου γιατί παρέχουμε την πλέον κατάλληλη και σύγχρονη καλλιεργητική φροντίδα, ακολουθώντας πάντοτε τους κανόνες φυτοπροστασίας υπό την συνεχή επίβλεψη του ΚΕΠΥΕΛ Γιαννιτσών. Έτσι, προσφέρουμε στους πελάτες μας υγιή, εύρωστα και πιστοποιημένα οπωροφόρα, ακρόδρυα και καλλωπιστικά δενδρύλλια, ικανά να καλύψουν κάθε τους ανάγκη.

Κατά τη διαδικασία της παραγωγής χρησιμοποιείται πλήρως κάθε σύγχρονη μέθοδος και τεχνικές, γεωργικά μηχανήματα, συστήματα άρδευσης και εφαρμόζονται καινοτόμες ιδέες. Παράλληλα, τα δενδρύλλια υφίστανται σε τακτική φυτοϋγειονομική παρακολούθηση από γεωπόνους συνεργαζόμενους με το φυτώριό μας και πραγματοποιούνται λιπάνσεις και φυτοπροστασία με τα απαραίτητα και εγκεκριμένα φυτοφάρμακα.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να εξασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα δέντρων και σε συνδυασμό με την υπεύθυνη εξυπηρέτηση από το φυτώριό μας, προκύπτει ότι:

  • Παρέχουμε πιστοποιημένα δενδρύλλια που διακινούνται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και όλα τα κατάλληλα έγγραφα πιστοποίησης.
  • Ορισμένα από τα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα φυτών, προέρχονται από μεριστοματικό πολλαπλασιασμό (κύτταρο) και είναι απαλλαγμένα από ιώσεις.
  • Η λήψη των εμβολίων πραγματοποιείται από επιλεγμένες φυτείες ολοκληρωμένης διαχείρισης για απαλλαγή από ιώσεις και άλλες φυτικές παθήσεις.
  • Πραγματοποιείται άμεση παράδοση σε κάθε περιοχή της Ελλάδος και του εξωτερικού (Κύπρος, Ευρωπαϊκές χώρες).
  • Παρέχουμε άμεσα στους παραγωγούς ποικιλίες για καλλιέργεια οπωροφόρων & ακρόδρυων δέντρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.
  • Παρέχεται συνεχείς υποστήριξη για οποιοδήποτε θέμα και μετά την πώληση.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.