8194460 Υποκείμενα Φυτών - Fytoriagogis.gr
Υποκείμενα

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΤΩΝ

Προκειμένου να προσδώσουμε σε ορισμένα είδη φυτών χαρακτηριστικά όπως, νανισμό, αύξηση παραγωγικότητας, καλύτερη αντοχή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες κ.α., χρησιμοποιούμε ορισμένα είδη υποκειμένων που είναι συμβατά με κάθε είδος του φυτού. To υποκείμενο είναι ριζωμένο φυτό νεαρής ηλικίας. Μπορεί να προέρχεται από σπόρο, από παραφυάδα, από μόσχευμα ή από μεριστωματικό πολλαπλασιασμό σε εργαστήρια. Ορισμένα αξιόλογα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται είναι τα GF677, Cab-6P, MaxMa14, Myrobalan 29C, Cydonia Obl. ΒΑ29, Malus 9, Malus 26, Montclar κ.α. Βασικό χαρακτηριστικό για τα περισσότερα υποκείμενα, εκτός από τη συμβατότητα με την εμβολιαζόμενη ποικιλία είναι και η ανθεκτικότητα στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και ειδικότερα στην ξηρασία, κυρίως για τα μη αρδευόμενα κτήματα. Τα υποκείμενα που αναπτύσσουν βαθύ ριζικό σύστημα, είναι συνήθως καταλληλότερα για όλα τα ήδη εδαφών. Στα φυτώριά μας, καλλιεργούνται, πολλαπλασιάζονται και χρησιμοποιούνται διάφορα υποκείμενα φυτών, όπου εμβολιάζονται οι ποικιλίες οπωροφόρων και ακρόδρυων δέντρων. Όλα τα υποκείμενα φυτών που καλλιεργούνται και χρησιμοποιούνται στο φυτώριό μας, είναι πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς και απαλλαγμένα από ιώσεις. Αναλυτικά, παραθέτουμε ορισμένα υποκείμενα φυτών που χρησιμοποιούμε στο φυτώριό μας, καθώς και τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν:

 • Προέρχεται από διασταύρωση των φυτών Prunus Persica & Prunus Amygdalus, για αυτό και ονομάζεται Αμυγδαλοροδακινιά. Προέρχεται από την Γαλλία (INRA) και είναι αποτέλεσμα μεριστοματικού πολλαπλασιαμού.
 • Προσφέρει σε όλες τις ποικιλίες καλή ανάπτυξη και καλή αντοχή στην τροφοπενία του σιδήρου. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ριζοβολία και αντοχή στην ξηρασία.
 • Οι ποικιλίες που εμβολιάζονται σε αυτό, παρουσιάζουν έντονα καρπολογικά χαρακτηριστικά.
 • Χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για ασβεστούχα εδάφη, για περιπτώσεις επαναφυτεύσεων και για μη αρδευόμενα κτήματα.
 • Δίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη στο δέντρο, περίπου 15% από ότι τα κοινά σπορόφυτα ροδακινιάς και δεν αντέχει την υψηλή εδαφική υγρασία η οποία προκαλεί ασφυξία στο ριζικό σύστημα.
 • Πρόκειται για σπορόφυτο ροδακινιάς Γαλλικής προέλευσης (INRA), ιδιαίτερα χρησιμοποιούμενο στις Ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως στη Γαλλία.
 • Είναι λιγότερο ζωηρό υποκείμενο από ότι το GF677, αλλά εξίσου ισχυρής ανάπτυξης και υψηλής παραγωγικότητας, ενώ προσδίδει ανθεκτικότητα στον παγετό.
 • Δίνει τέλεια ομοιογένεια, είναι ανθεκτικό στη χλώρωση του σιδήρου και στην ανεπάρκεια μαγνησίου. Ανέχεται τα ασβεστολιθικά και βαριά εδάφη.
 • Έχει καλή συμβατότητα με πολλές ποικιλίες ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και προσφέρει ταχεία είσοδο στην καρποφορία.
 • Προέρχεται από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το ινστιτούτο East Malling. Είναι κλωνικό υποκείμενο, ανήκει στην σειρά M και πρόκειται για δέντρο κατηγορίας «Νάνο».
 • Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 30% σε σύγκριση με το σπορόφυτο μηλιάς. Το ύψος του δέντρου κυμαίνεται στα 1,8 - 2,5 m.
 • Το ριζικό του σύστημα είναι επιφανειακό και τα δέντρα που εμβολιάζονται σε αυτό χρήζουν υποστύλωσης. Είναι ανθεκτικό στη φυτόφθορα και προσαρμόζεται σε διαφόρους τύπους εδαφών. Δεν ενδείκνυται για θερμό περιβάλλον και φτωχά εδάφη.
 • Ενδείκνυται όμως για πυκνές φυτεύσεις καθώς και για λαίμαργες ποικιλίες μηλιάς. Προσφέρει μεγαλύτερο μέγεθος καρπού και προσδίδει μεγάλη παραγωγικότητα, σταθερή κάθε έτος. Εισέρχεται στην καρποφορία πρώιμα, από το 2ο-3ο έτος και το δέντρο φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη στα 5 έτη.
 • Προέρχεται από την Αγγλία και συγκριμένα από το ινστιτούτο East Malling. Είναι κλωνικό υποκείμενο, ανήκει στην σειρά M και πρόκειται για δέντρο κατηγορίας «Νάνο».
 • Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 45% σε σύγκριση με το σπορόφυτο μηλιάς. Το ύψος του δέντρου κυμαίνεται στα 2,2 – 3,5 m.
 • Το ριζικό του σύστημα είναι επιφανειακό και τα δέντρα που εμβολιάζονται σε αυτό χρήζουν υποστύλωσης. Είναι ανθεκτικότερο στην ξηρασία από ότι το Μ9, ανθεκτικό στο κρύο και προσαρμόζεται στα περισσότερα κλίματα. Προτιμά τα γόνιμα εδάφη με καλή αποστράγγιση.
 • Ενδείκνυται για πυκνές φυτεύσεις καθώς και για λαίμαργες ποικιλίες μηλιάς. Εισέρχεται στην καρποφορία από το 2ο-3ο έτος, ενώ το δέντρο φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη στα 5 έτη.
 • Προέρχεται από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το ινστιτούτο Malling Merton. Είναι κλωνικό υποκείμενο και ανήκει στην σειρά MM. Πρόκειται για δέντρο κατηγορίας «Ημινάνο». Τα υποκείμενα αυτής της σειράς (ΜΜ) παρουσιάζουν ζωηρότητα και αντοχή.
 • Αποτελεί το πιο διαδεδομένο υποκείμενο μηλιάς και χρησιμοποιείται ευρέως. Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 60-70% σε σύγκριση με το σπορόφυτο μηλιάς. Το ύψος του δέντρου κυμαίνεται στα 2,5 – 4,5 m.
 • Το ριζικό του σύστημα είναι δυνατό και προσαρμόζεται σε ευρείας κλίμακας εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Παρουσιάζει σχετική αντοχή στην ξηρασία και στη φυτόφθορα και προσδίδει μεγάλη παραγωγικότητα
 • Ενδείκνυται για μικρής ή μέσης ανάπτυξης ποικιλίες. Εισέρχεται στην καρποφορία από το 3ο-4ο έτος, ενώ το δέντρο φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη στα 5-6 έτη.
 • Προέρχεται από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το ινστιτούτο Malling Merton. Είναι κλωνικό υποκείμενο και ανήκει στην σειρά MM. Πρόκειται για δέντρο κατηγορίας «Δυνατό-Κανονικό».
 • Αποτελεί το πιο ανθεκτικό και δυνατό υποκείμενο μηλιάς. Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 80-90% σε σύγκριση με το σπορόφυτο μηλιάς. Είναι ανθεκτικό σε διάφορες ασθένειες και το ύψος του δέντρου κυμαίνεται στα 3 – 5,5 m.
 • Το ριζικό του σύστημα είναι πολύ δυνατό και προσαρμόζεται εύκολα σε ευρείας κλίμακας εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Παρουσιάζει καλή αντοχή στην ξηρασία (ιδανικό για μη αρδευόμενα κτήματα) και είναι πολύ ανθεκτικό στη φυτόφθορα, ενώ έχει καλή συμφωνία με τις περισσότερες γνωστές ποικιλίες μηλιάς.
 • Ενδείκνυται για μικρής ή μέσης ανάπτυξης ποικιλίες και για περιπτώσεις επαναφυτεύσεων οπωρώνων μηλιάς. Εισέρχεται στην καρποφορία από το 3ο-4ο έτος, ενώ το δέντρο φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη στα 5-6 έτη.
 • Προέρχεται από σπόρο άγριας αχλαδιάς και αποτελεί ένα παμπάλαιο ελληνικό δέντρο. Χρησιμοποιείται κυρίως ως υποκείμενο για τις ποικιλίες αχλαδομηλιάς (Νάσι).
 • Είναι κατάλληλο υποκείμενο για τον εμβολιασμό όλων των ποικιλιών της αχλαδιάς (μερικές ποικιλίες δεν είναι τόσο παραγωγικές όταν εμβολιάζονται σε αυτό) και είναι ευαίσθητο στις προσβολές από βακτήρια.
 • Δίνει δέντρα μεγάλου μεγέθους, με ισχυρό ριζικό σύστημα, τα οποία σχετικά αργούν να εισέλθουν σε καρποφορία. Είναι όμως ανθεκτικά σε αντίξοες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Ευδοκιμεί σε υγρά εδάφη, αλλά προσαρμόζεται ακόμη σε ξηρά και άγονα εδάφη
 • Δεν ενδείκνυται για τον εμβολιασμό της ποικιλίας Williams, αφού παρουσιάζει καρπόπτωση.
 • Προέρχεται από τη Γαλλία (INRA) και είναι ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα υποκείμενα για την αχλαδιά και την κυδωνιά. Αποτελεί κλωνικό υποκείμενο της κυδωνιάς Προβηγκίας.
 • Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 60-75% σε σύγκριση με το σπορόφυτο αχλαδιάς, παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο κρύο και στην ξηρασία, ενώ αντέχει και στα θερμότερα κλίματα της Νότιας Ευρώπης, περισσότερο από ότι τα άλλα υποκείμενα.
 • Προτιμά υγρές συνθήκες, ενδείκνυται για βαριά εδάφη, αλλά όχι για ασβεστούχα. Παρουσιάζει καλή συμβατότητα με πολλές ποικιλίες αχλαδιάς, για αυτό και προτιμάται ως υποκείμενο.
 • Χαρακτηρίζεται από ισχυρό ριζικό σύστημα και εξασφαλίζει υψηλή ευρωστία, παραγωγικότητα και καλό μέγεθος καρπού.
 • Προέρχεται από την Αγγλία (East Malling) και είναι το πιο διαδεδομένο υποκείμενο για την αχλαδιά και την κυδωνιά στη χώρα μας. Αποτελεί κλωνικό υποκείμενο της κυδωνιάς d’ Angers (Αγγέρης).
 • Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 50-65% σε σύγκριση με το σπορόφυτο αχλαδιάς, παρουσιάζει καλή παραγωγικότητα, αλλά ευαισθησία στις παγωνιές.
 • Είναι κατάλληλο υποκείμενο για πυκνές φυτεύσεις και προτιμά ελαφρά, καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Απαιτεί συχνές αρδεύσεις και είναι ευαίσθητο στη χλώρωση όταν οι τιμές του pH είναι μεγαλύτερες από 7,5.
 • Παρουσιάζει καλή συμβατότητα με πολλές ποικιλίες αχλαδιάς και εισέρχεται γρήγορα στην καρποφορία.
 • Χαρακτηρίζεται από δυνατό ριζικό σύστημα και αντοχή στους νηματώδης.
 • Προέρχεται από σπόρο άγριας δαμασκηνιάς και είναι επίσης γνωστό με το όνομα μυροβαλάνα. Αποτελεί το πιο διαδεδομένο υποκείμενο για τον εμβολιασμό ποικιλιών δαμασκηνιάς.
 • Δίνει εύρωστα φυτά, ταχείας ανάπτυξης, με ικανοποιητική καρποφορία και βλαστικότητα. Δεν αντέχει στις παγωνιές και προσαρμόζεται σε ευρύ φάσμα εδαφών.
 • Χαρακτηρίζεται από πλούσιο ριζικό σύστημα και ενδείκνυται για ανεμόπληκτες περιοχές. Είναι ανθεκτικό στη φυτόφθορα και στα βαριά εδάφη με αυξημένη υγρασία, αλλά είναι ευαίσθητο στο βακτηριακό καρκίνο και στην ξηρασία.
 • Χρησιμοποιείται τόσο για τις Ευρωπαϊκές όσο και για τις Ιαπωνικές ποικιλίες δαμασκηνιάς.
 • Αποτελεί κλωνικό υποκείμενο, ζωηρή παραλλαγή της Prunus Cerasifera και προέρχεται από τις Η.Π.Α.. Χρησιμοποιείται ως υποκείμενο για εμβολιασμό ποικιλιών δαμασκηνιάς και βερικοκιάς.
 • Εισέρχεται γρήγορα στην παραγωγή και έχει πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε διάφορους τύπους εδαφών, ακόμα και σε συνθήκες υγρασίας, όχι όμως πολύ βαριά εδάφη.
 • Έχει καλή συμβατότητα με τις ποικιλίες δαμασκηνιάς, αλλά παρουσιάζει ασυμφωνία με ορισμένες ποικιλίες βερικοκιάς.
 • Δίνει καλό μέγεθος καρπού και υψηλή παραγωγικότητα. Μειονέκτημά του αποτελεί το αβαθές ριζικό σύστημα, κυρίως τα πρώτα χρόνια της φύτευσης.
 • Αποτελεί υβρίδιο της σειράς MaxMa και προέρχεται από τις Η.Π.Α.. Αποτελεί τον πιο διαδεδομένο κλώνο της σειράς και ανήκει στην κατηγορία των δέντρων «Ημινάνο». Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα μας.
 • Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 60-70% σε σύγκριση με το σπορόφυτο κερασιάς. Παρουσιάζει καλή συμφωνία με τις περισσότερες ποικιλίες κερασιάς, αντοχή στη χλώρωση του σιδήρου που εμφανίζεται σε ασβεστούχα εδάφη και αντοχή στο βακτηριακό καρκίνο. Έχει ευρεία προσαρμοστικότητα σε ευρύ φάσμα εδαφών, αλλά δεν συνίσταται για βαριά και υγρά εδάφη.
 • Δίνει εύρωστα και παραγωγικά δέντρα, όμως ποικιλίες µε μεγάλη παραγωγικότητα δεν πρέπει να εμβολιάζονται σ’ αυτό το υποκείμενο.
 • Τα δένδρα εισέρχονται στην καρποφορία από το 3ο-4ο έτος της ηλικίας τους και χρειάζονται άρδευση.
 • Αποτελεί υβρίδιο της σειράς MaxMa και προέρχεται από τις Η.Π.Α.. Ανήκει στην κατηγορία των δέντρων «Ημινάνο» και προτιμάται για εδάφη ορεινών περιοχών, χωρίς δυνατότητα άρδευσης.
 • Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 80-90% σε σύγκριση με το σπορόφυτο κερασιάς. Παρουσιάζει καλή συμφωνία με τις περισσότερες ποικιλίες κερασιάς, ανθεκτικότητα στις φυτόφθορες και ανεκτικότητα στο βακτηριακό καρκίνο. Έχει ευρεία προσαρμοστικότητα σε ευρύ φάσμα εδαφών, αλλά δεν συνίσταται για βαριά και υγρά εδάφη.
 • Δίνει εύρωστα και παραγωγικά δέντρα, τα οποία σε νεαρή ηλικία έχουν ζωηρή βλάστηση, καθυστερώντας ελάχιστα την είσοδο στην καρποφορία. Όταν φτάσουν σε πλήρη ανάπτυξη, είναι πολύ παραγωγικά με υψηλές αποδόσεις.
 • Αποτελεί κλωνικό υποκείμενο με καταγωγή από την Ιταλία. Ανήκει στην κατηγορία των δέντρων «Ημινάνο» και χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα μας αλλά και στην Ιταλία.
 • Δίνει δέντρα σε ανάπτυξη-μέγεθος 60-70% σε σύγκριση με το σπορόφυτο κερασιάς. Η συμφωνία του με τις ποικιλίες κερασιάς ποικίλλει και εξαρτάται από την ποικιλία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου καλλιεργείται.
 • Προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τύπους εδαφών και παρουσιάζει αντοχή στα ασβεστώδη εδάφη, στην κούραση και στα βαριά και υγρά εδάφη (σημαντικό πλεονέκτημα). Είναι ευαίσθητο στη φυτόφθορα, στις αδρομυκώσεις, στις σηψιρριζίες και στους νηματώδεις.
 • Τα δέντρα εισέρχονται στην καρποφορία από το 3ο-4ο έτος της ηλικίας τους, αλλά έχουν περιορισμένη διάρκεια οικονομικής ζωής και εμφανίζουν συμπτώματα γήρανσης από τα 10-12 χρόνια και άνω. Μειονεκτεί στο ότι εκβλαστάνει πολλές παραφυάδες.
 • Αποτελεί σπορόφυτο προερχόμενο από σπόρους άγριου λωτού και είναι το ευρέως χρησιμοποιούμενο υποκείμενο στην χώρα μας. Είναι γνωστό και με την ονομασία Καυκάσιος λωτός.
 • Δίνει δέντρα ομοιόμορφης και ζωηρής ανάπτυξης. Παρουσιάζει καλή αντοχή στην παγωνιά και στην ξηρασία, αλλά προτιμά τα υγρά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη. Είναι ανθεκτικό στον βακτηριακό καρκίνο των ριζών, ενώ το ριζικό του σύστημα αναπτύσσεται περισσότερο σε βάθος και είναι ελαφρώς πασσαλώδες.
 • Προσαρμόζεται εύκολα σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες και παρουσιάζει καλή συμβατότητα με τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες, προσδίδοντας πρώιμη και μεγάλη παραγωγικότητα.
 • Αποτελεί σπορόφυτο κοινής καρυδιάς, με καλή συμβατότητα με όλες τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες.
 • Προσφέρει ταχεία ανάπτυξη του δέντρου και η ρίζα αναπτύσσεται σε βάθος. Το ριζικό σύστημα είναι πλούσιο και δυνατό. Προτιμά βαθιά, δροσερά και με καλή αποστράγγιση εδάφη.
 • Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στον ιό του «καρουλιάσματος» των φύλλων και γρήγορη είσοδο στην καρποφορία.
 • Αποτελεί σπορόφυτο καστανιάς και είναι το καταλληλότερο υποκείμενο για τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της χώρα μας.
 • Παρουσιάζει τέλεια συμβατότητα με τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες και ανθεκτικότητα στις ασθένειες των ριζών. Προτιμά τα βαριά, υγρά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη.
 • Τα δέντρα που εμβολιάζονται στο υποκείμενο αυτό είναι εύρωστα και έχουν ομοιόμορφη ανάπτυξη και ταχεία είσοδο στην καρποφορία.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.