8194460 Ακρόδρυα - Fytoriagogis.gr

ΑΚΡΟΔΡΥΑ

Η λέξη “ακρόδρυα” είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις άκρον και δρυς (δρυός άκρα) και φαίνεται ότι συμπεριελάμβανε όλα εκείνα τα δέντρα τα οποία φυτεύονταν ή καλλιεργούνταν μετά τη ζώνη της δρυός, η οποία είναι η χαμηλότερη των δασικών ειδών. Σήμερα, στα ακρόδρυα δεν υπάγονται μόνο καρποί που παράγονται από δέντρα που καλλιεργούνται μετά τη ζώνη της δρυός, αλλά και καρποί από δέντρα δρυός, ακόμη και καρποί από δέντρα οξιάς που είναι σε υψηλότερη ζώνη της δρυός, oι οποίοι είναι βρώσιμοι από τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τα βαλανίδια της δρυός που αποτελούν τροφή για τα ζώα. Τα ακρόδρυα δέντρα καλλιεργούνται για τους καρπούς τους, οι οποίοι περικλείονται σε σκληρό ξυλώδες περίβλημα και είναι σε όλους μας γνωστοί ως «ξηροί καρποί».

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.