ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ

Στη γεωπονία, με τον γενικό όρο “οπωροφόρα”, χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα δενδρώδη πολυετή φυτά που παράγουν εδώδιμους καρπούς και ειδικότερα καρπούς με οικονομική σημασία. Η εντατική καλλιέργεια των οπωροφόρων αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της δενδροκομίας που ονομάζεται οπωροκομία ή δενδροκαλλιέργεια. Η δενδροκαλλιέργεια, εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλες εκτάσεις που ονομάζονται οπωρώνες. Στους οπωρώνες εφαρμόζονται σήμερα ιδιαίτερες τεχνικές εγκατάστασης, ανάπτυξης και καλλιέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παραγωγικότητα.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.