8194460 Άρδευση Δέντρων - Fytoriagogis.gr
Άρδευση

ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Η σημασία της εδαφικής υγρασίας είναι πολύ μεγάλη για την ανάπτυξη των δέντρων. Η έλλειψή της επηρεάζει την ανάπτυξή τους και μπορεί να αποβεί καταστροφική αν είναι μακροπρόθεσμη. Με την εδαφική υγρασία, τα δέντρα υποβοηθούνται ώστε οι φυτικοί χυμοί τους να κυκλοφορούν ευκολότερα, αυξάνοντας τη βλάστηση και την καρποφορία. Μάλιστα, κατά την περίοδο της καρποφορίας συμβάλλει στην αύξηση του μεγέθους και της ποιότητας των καρπών.

Η εδαφική υγρασία προέρχεται είτε από τις βροχοπτώσεις, είτε από την άρδευση των οπωρώνων και είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο. Ξεκινώντας από τα μικρά φυτά, οι ανάγκες για άρδευση είναι μεγαλύτερες, αφού η βλάστηση είναι ζωηρή, ενώ το ριζικό σύστημα είναι αδύναμο, μη μπορώντας να καλύψει εύκολα τις ανάγκες για υγρασία. Όμως, με την πάροδο των ετών, τα δέντρα αναπτύσσουν ισχυρό ριζικό σύστημα και ανακαλύπτουν την εδαφική υγρασία που βρίσκεται σε βάθος, καλύπτοντας τις ανάγκες του δέντρου.

Τα κρισιμότερα στάδια στα οποία τα δέντρα δεν πρέπει να αισθανθούν την έλλειψη νερού και υγρασίας, είναι:

  • Στάδιο νέας βλάστησης κατά την περίοδο της άνοιξης.
  • Στάδιο ανθοφορίας και καρπόδεσης.
  • Στάδιο ωρίμανσης καρπών μέχρι τη συγκομιδή τους.

Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος του νερού, αποβάλλεται από τα δέντρα με τη διαδικασία της διαπνοής. Η συχνότητα της άρδευσης εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες, τη βλαστική δύναμη των δέντρων και το είδος τους.

Πέρα όμως από τη χρησιμότητα της άρδευσης, αξίζει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και μόνο όταν είναι απαραίτητη. Αν η εδαφική υγρασία είναι υπεραρκετή, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας και εξάπλωσης ασθενειών όπως η φυτόφθορα ή δημιουργία προβλημάτων γονιμότητας του εδάφους, αφού με το νερό τα θρεπτικά στοιχεία απομακρύνονται από το ριζόστρωμα προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους με αποτέλεσμα να μην απορροφώνται από τις ρίζες του δέντρου.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.