Διατήρηση

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΩΛΗΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΤΡΩΝ

Τα δενδρύλλια κατά τους χειμερινούς μήνες, αμέσως μετά την εκρίζωση τους από τα κτήματά μας, κατηγοριοποιούνται και σημαίνονται ως προς το είδος και την ποικιλία τους. Εν συνεχεία, αποθηκεύονται σε άμμο προκειμένου οι ρίζες τους να προφυλάσσονται από τις χαμηλές θερμοκρασίες, να συνεχίζουν τις λειτουργίες τους και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη υγρασία. Εκεί, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ποτίζονται και γίνονται οι κατάλληλοι χειμερινοί ψεκασμοί, προκειμένου τα φυτά να προστατευτούν από τυχόν ιώσεις. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται και επιβλέπεται αυστηρά από εξειδικευμένους εργάτες και τα δενδρύλλια είναι ετοιμοπαράδοτα σε ελάχιστο χρόνο.

Η πώληση των δενδρυλλίων σε παραγωγούς και πελάτες μας, πραγματοποιείται είτε με απευθείας παραλαβή από τις φυτωριακές μας εγκαταστάσεις, είτε με αποστολή μέσω μεταφορικών εταιρειών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Ευρώπης και πάντοτε συνοδευόμενη από τα απαραίτητα φυτοϋγειονομικά έγγραφα.

Κατά την αποστολή, τα δενδρύλλια συσκευάζονται και τοποθετούνται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συντήρησή τους. Η μεταφορά πραγματοποιείται άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, με μεταφορικές εταιρείες και όχημα (ψυκτικός θάλαμος ή απλός θάλαμος) της επιλογής του. Έτσι, τα δενδρύλλιά μας φτάνουν ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.