Ιδιόκτητοι Οπορόνες

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

Εκτός από την παραγωγή δενδρυλλίων, έχουμε προχωρήσει και στη δημιουργία ιδιόκτητων οργανωμένων οπωρώνων όπου καλλιεργούμε νέες ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων. Στους οπωρώνες μας, χρησιμοποιούμε κλασσικά αλλά και νέα συστήματα διαμόρφωσης δέντρων, καινοτόμες καλλιεργητικές φροντίδες και προγράμματα λίπανσης και φυτοπροστασίας, καθοδηγούμενοι από τους έμπειρους και συνεργαζόμενους με τα φυτώριά μας γεωπόνους. Εκτός όμως από τη συγκομιδή της παραγωγής, οι οπωρώνες χρησιμοποιούνται και ως μητρικές φυτείες για τη λήψη εμβολίων, εξασφαλίζοντας την άριστη φυτοϋγειονομική υγεία των φυτών μας.

Στους οπωρώνες μας καλλιεργούνται κυρίως Κερασιές και Νεκταρινιές, ενώ υπάρχουν μελλοντικές βλέψεις για την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με την καλλιέργεια και άλλων ειδών οπωροφόρων και ακρόδρυων δέντρων.

* Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ορισμένες από τις φωτογραφίες & πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν, δεν ανήκουν στο αρχείο μας. Πηγή τους αποτελεί η ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο και κανένα δικαίωμα δεν αξιώνουμε για αυτές. Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση.