8194460 Ασθένειες Καρυδιάς - Fytoriagogis.gr

Ασθένειες Καρυδιάς

1) Ανθράκωση (Marssonina Juglandis):


Προέρχεται από τον μύκητα Gnomonia Juglandis και αποτελεί την πιο καταστροφική ασθένεια της καρυδιάς στην Ελλάδα. Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, με παράλληλες επιπτώσεις και στους καρπούς. Προκαλεί στα φύλλα καστανομελανές, πολυγωνικές, νεκρωτικές κηλίδες (2-3mm) που συχνά ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες νεκρωτικές επιφάνειες. Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν (Ιούλιο-Αύγουστο). Αν η φυλλόπτωση είναι πρώιμη, έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση των δέντρων και τη φτωχή καρποφορία ποσοτικά και ποιοτικά. Στους καρπούς, οι νεκρωτικές κηλίδες είναι μικρότερες σε μέγεθος. Αν η προσβολή αρχίσει ενώ τα καρύδια είναι ακόμη πολύ μικρά, τότε αυτά δεν αναπτύσσονται κανονικά και πέφτουν πρόωρα. Η προσβολή εμφανίζεται από Απρίλιο έως Ιούνιο, κατά την έκπτυξη των φύλλων, με την υγρασία να ευνοεί την εξέλιξη και τη διασπορά της. Ο μύκητας διαχειμάζει στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα, όπου αναπτύσσει την ασκογόνο μορφή του Gnomonia Leptostyla. Τα ασκοσπόρια μεταφέρονται συνήθως με τον αέρα και το υδρονέφος μετά από βροχές και προκαλούν την αρχική προσβολή. Επάνω στις κηλίδες που δημιουργούνται, σύντομα εμφανίζονται καρποφορίες της κονιδιακής μορφής του μύκητα Marssonina Juglandis. Τα κονιδιοσπόρια μεταδίδουν την ασθένεια ταχύτατα, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι βροχερός. Αντιμετωπίζεται με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα, με καταστροφή ή παράχωμα στο έδαφος των πεσμένων φύλλων, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών, αποφυγή διαβροχής του φυλλώματος κατά την άρδευση, εφαρμογή κατάλληλου κλαδέματος για αερισμό της κόμης και κατάλληλη λίπανση.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: SIGNUM / SYSTHANE 24 EC.

2) Αφίδες (Chromaphis Juglandicola):


Αποτελεί έντομο κίτρινου χρώματος, που προσβάλλει κυρίως τα νεαρά δέντρα όπου εγκαθίσταται στα τρυφερά αναπτυσσόμενα μέρη τους (νεαρά φύλλα, βλαστοί) κι απομυζά το χυμό. Οι αφίδες προκαλούν κιτρίνισμα του φυλλώματος που οδηγεί σε ξηράνσεις του, φυλλόπτωση, υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων καρπών και εξασθένιση των δέντρων. Αν η προσβολή είναι μεγάλη, έχει ως αντίκτυπο την καθυστέρηση της ανάπτυξης των δέντρων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσβολής είναι και οι μελιτώδης εκκρίσεις. Η προσβολή εμφανίζεται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο και διαρκεί καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο. Οι αφίδες είναι μικρές σε μέγεθος και απαντώνται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων όπου με νύγματα, απομυζούν χυμό. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα, κατά την περίοδο εμφάνισης των πρώτων προσβολών.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: DECIS PROTECH 15 EW / OVIPRON TOP EC.

3) Καρπόκαψα (Cydia Pomonella)


Προέρχεται από έντομο που διαχειμάζει υπό μορφή νύμφης μέσα σε βομβύκιο στο έδαφος, σε ανοίγματα του φλοιού ή σε άλλα μέρη των δέντρων και με την μορφή αναπτυγμένης κάμπιας προσβάλλει σοβαρά τους νεαρούς καρπούς. Εμφανίζεται σε δύο και σπανιότερα τρεις γενεές. Προκαλεί στοές στον καρπό, εισχωρώντας εύκολα στο περικάρπιο και στο μη ξυλοποιημένο ενδοκάρπιο του νεαρού καρπού. Εκεί, οι κάμπιες τρέφονται από την ψίχα του που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του σχηματισμού. Για να μπορέσουν να τραφούν προσβάλλουν περισσότερους του ενός καρπούς και οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν. Γύρω από τις στοές, μπορεί να δει κανείς να αποχωρήματα της κάμπιας. Σε πολλές περιπτώσεις τα αποχωρήματα της καρπόκαψας μπορούν να βρεθούν μεταξύ καρπών που βρίσκονται σε επαφή. Η πληγή (στοά) μπορεί να είναι το σημείο για την έναρξη μιας νέας μόλυνσης από κάποιο μύκητα που προκαλεί σήψεις, όπως είναι η μονίλια. Στην περίπτωση όψιμων προσβολών, η προνύμφη της καρπόκαψας μπορεί να φτάσει μέχρι τον καταναλωτή. Η προσβολή εμφανίζεται κλιμακωτά από αρχές Μαΐου στις πιο θερμές περιοχές και από αρχές Ιουνίου στις ορεινές. Η δεύτερη μαζική έξοδος εκδηλώνεται από μέσα Ιουλίου και η τρίτη (αν υπάρχει) από μέσα Αυγούστου. Οι προνύμφες της πρώτης γενεάς είναι οι πιο καταστρεπτικές, γιατί μπαίνουν εύκολα στα νεαρά καρύδια σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που δεν εισχωρούν εύκολα λόγω του σκληρού ενδοκαρπίου. Οι καρπόκαψες μένουν κρυμμένες κατά την διάρκεια της μέρας και αρχίζουν τις πτήσεις όταν αρχίσει να σκοτεινιάζει. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα μετά την εντοπισμό των πτήσεων του εντόμου με διάφορες μεθόδους όπως παγίδες, γεωργικές προειδοποιήσεις κ.α..

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: IMIDAN 50 WP / DECIS PROTECH 15 EW.

4) Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp.)


Προέρχεται από μύκητα που διαχειμάζει στις κηλίδες των βλαστών του προηγούμενου έτους και προσβάλλει τα φύλλα, τους βλαστούς και τους καρπούς. Προκαλεί κηλίδες μικρού μεγέθους. Στα φύλλα, εμφανίζονται πρώτα στην κάτω επιφάνειά και έχουν χρώμα σκούρο πράσινο έως καφετί. Στους βλαστούς εμφανίζονται κηλίδες καστανού χρώματος οι οποίες μετέπειτα μεγεθύνονται. Η εμφάνισή τους στους βλαστούς γίνεται νωρίς, σχεδόν στην έκπτυξή τους, αλλά διακρίνονται αργότερα. Πάνω σε αυτές τις προσβολές διαχειμάζει ο μύκητας. Στους καρπούς εμφανίζονται κηλίδες στην επάνω συνήθως πλευρά ή στην εκτεθειμένη προς τον ήλιο πλευρά, με χρώμα λαδί έως σκούρο πράσινο. Εν συνεχεία ο μύκητας αναπτύσσεται πάνω σε αυτές τις κηλίδες και δημιουργεί σκληρό στρώμα στην επιφάνεια του καρπού το οποίο παρεμποδίζει την ανάπτυξή του. Πολλές φορές παραμορφώνει ή σκίζει τον καρπό. Η προσβολή εμφανίζεται την άνοιξη, με την έκπτυξη του φυλλώματος και των βλαστών. Ευνοείται από την υγρασία σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική θερμοκρασία των 15-25o C. Αντιμετωπίζεται με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα και προληπτικούς ψεκασμούς την άνοιξη.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: SIGNUM.

Όλες οι παραπάνω ασθένειες και οι δραστικές ουσίες για την αντιμετώπισή τους είναι ενδεικτικές και αποτελούν προτάσεις και συμβουλές του συνεργαζόμενου με το φυτώριό μας γεωπόνου Αποστόλου Θεόδωρου.