8194460 Ασθένειες Αχλαδιάς - Fytoriagogis.gr

Ασθένειες Αχλαδιάς

1) Φουζικλάδιο (Venturia Pyrina)


Προέρχεται από μύκητα που διαχειμάζει στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα αλλά και μέσα στα έλκη των προσβεβλημένων βλαστών. Προσβάλει τα φύλλα, τα άνθη, τους καρπούς και πολύ συχνά τους βλαστούς και τους κλαδίσκους. Προκαλεί στους καρπούς και στα φύλλα κυκλικές ή ακανόνιστου σχήματος κηλίδες, που στην αρχή έχουν χρώμα λαδί και έπειτα σκουραίνουν και γίνονται πρασινόμαυρες με βελούδινη υφή. Ακολούθως, χάνουν την βελούδινη υφή τους και μετατρέπονται σε ξηρές φελλώδεις περιοχές. Στα φύλλα, τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνότερα στην κάτω επιφάνεια. Πιο ευπαθή είναι τα νεαρά φύλλα, τα οποία σε σοβαρή προσβολή πέφτουν πρόωρα. Οι καρποί είναι δυνατό να προσβληθούν σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, μέχρι τη συγκομιδή και την αποθήκευση. Όταν η προσβολή γίνει σε μικρούς καρπούς, μεγαλώνοντας παραμορφώνονται, σχίζονται και ορισμένες φορές πέφτουν. Στους βλαστούς σχηματίζονται στην αρχή οι χαρακτηριστικές κηλίδες του φουζικλαδίου, που αργότερα εξελίσσονται σε έλκη. Όταν οι προσβολές αυτές εκδηλώνονται κοντά στα μάτια συνήθως τα ξηραίνουν με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ανάπτυξη των καρπών. Στα άνθη, τα συμπτώματα εκδηλώνονται σε όλα τα μέρη τους με την μορφή κηλίδων, όμοιες με των φύλλων. Η προσβολή εμφανίζεται την άνοιξη με την έκπτυξη των οφθαλμών και ευνοείται από τον υγρό και ψυχρό καιρό την άνοιξη και το καλοκαίρι. Με βροχερό και υγρό καιρό τα περιθήκια απορροφούν νερό, διογκώνονται και τα ασκοσπόρια παρασύρονται από τον αέρα. Οι μολύνσεις αυτές λέγονται πρωτογενείς. Λόγω του ότι οι ασκοί ωριμάζουν διαδοχικά, τα ασκοσπόρια ελευθερώνονται για αρκετές εβδομάδες μέχρι και το τέλος Μαΐου. Μέσα στα έλκη ο μύκητας αναπαράγεται αγενώς και σχηματίζει κονίδια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι νωρίς την άνοιξη οι πρωτογενείς μολύνσεις δεν προέρχονται μόνο από τα ασκοσπόρια, αλλά και από κονίδια που βρίσκονται πάνω στα κλαδιά. Για να γίνει η μόλυνση πρέπει απαραιτήτως η επιφάνεια να είναι βρεγμένη. Με υγρό καιρό το παθογόνο αναπαράγεται αγενώς σχηματίζοντας κονίδια. Τα σπόρια αυτά ελευθερώνονται και μεταφέρονται μόνο με το νερό, για αυτό και μεταδίδουν την ασθένεια μόνο σε μικρές αποστάσεις. Μέσα στην βλαστική περίοδο μπορούμε να έχουμε πολλές γενεές κονιδίων με επανειλημμένες μολύνσεις, από την άνθηση μέχρι την συγκομιδή, εφόσον το καλοκαίρι είναι υγρό. Πάνω στα έλκη και στα προσβεβλημένα φύλλα αναπτύσσεται το μυκήλιο απ' όπου την άνοιξη προέρχονται οι νέες μολύνσεις. Αντιμετωπίζεται με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα και προληπτικούς ψεκασμούς, κυρίως μέχρι το τέλος Μαΐου. Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι πρώτες προσβολές στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών ή στο στάδιο της «πράσινης κορυφής». Ο χρόνος που γίνονται οι ψεκασμοί καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Προληπτικά συνίσταται το παράχωμα των προσβεβλημένων πεσμένων φύλλων με φρεζάρισμα, το κόψιμο και η καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών και η καλή κλάδευση των δέντρων που επιτρέπει τον αερισμό τους.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: CHORUS 50 WG / FLINT PLUS / VELISTO WG / NEOTOPSIN 70 WG.

2) Ψύλλα (Cacopsylla Pyri L.)


Αποτελεί έντομο που διαχειμάζει ως ενήλικο άτομο, συμπληρώνοντας 4-6 επικαλυπτόμενες γενεές το χρόνο. Προσβάλλει τα άνθη, τους οφθαλμούς, τα φύλλα και κατ’ επέκταση τους βλαστούς και τους καρπούς. Προκαλεί με τις νύμφες και τα ακμαία απομύζηση των χυμών και στα σημεία της προσβολής μπορεί να παρουσιαστούν νεκρώσεις. Η σοβαρότερη όμως ζημιά που προκαλούν είναι από το κολλώδες έκκριμα, το οποίο λερώνει κλαδιά, φύλλα και καρπούς και ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, όπως της καπνιάς, ενώ μπορεί να προκαλέσει και φυλλόπτωση. Η προσβολή εμφανίζεται τον Μάρτιο, συμπίπτοντας χρονικά με το σταδιακό άνοιγμα των καρποφόρων οφθαλμών. Τα ακμαία είναι δραστήρια τις ηλιόλουστες ημέρες με θερμοκρασίες υψηλότερες από 7oC. Τα θηλυκά ωοτοκούν κοντά στη βάση των οφθαλμών και στα φύλλα. Οι νεαρές νύμφες που εμφανίζονται συνήθως στη φάση της έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών, τρέφονται από τους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς. Αργότερα, μετακινούνται προς τα φύλλα, πάντα καλυμμένες με το μελιτώδες έκκριμα. Συνήθως η πυκνότητα του πληθυσμού είναι χαμηλή στην πρώτη γενεά της άνοιξης (Φεβρουάριο-Απρίλιο). Αντίθετα, ο πληθυσμός είναι αυξημένος στην επόμενη γενεά, που αναπτύσσεται Μάιο-Ιούνιο. Τον Ιούλιο-Αύγουστο η ένταση της προσβολής είναι ηπιότερη, ενώ αυξάνεται πάλι το Σεπτέμβριο. Τα ακμαία της φθινοπωρινής γενεάς προετοιμάζονται για την χειμερινή διάπαυση. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται σε δύο φάσεις, μία την περίοδο προτού πέσουν τα φύλλα και μία το χειμώνα μετά το κλάδεμα. Ψεκασμοί πραγματοποιούνται και την περίοδο της άνοιξης σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: AMECTIN 1.8 EC / VERTIMEC PRO 1.8 EC / SAFRAN 1.8 EC.

3) Αλτερναρίωση (Alternaria spp.)


Προέρχεται από αδηλομύκητα που προσβάλλει πλήθος καλλιεργειών (λαχανικά και οπωροφόρα) και διαχειμάζει στους προσβεβλημένους βλαστούς, φύλλα και καρπούς. Εντοπίζεται κυρίως στο έδαφος και στον αέρα. Στην αχλαδιά αποκαλείται και ως “μαύρη κηλίδωση”, προσβάλλοντας τα φύλλα, τα άνθη, τους βλαστούς και τους καρπούς. Προκαλεί αρχικά ξήρανση των ανθέων, ενώ στα φύλλα δημιουργεί μικρά, στρογγυλά, μαύρα νεκρωτικά στίγματα τα οποία σιγά-σιγά μεγαλώνουν σε διάμετρο ή συνενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μεγαλύτερες ακανόνιστες νεκρωτικές κηλίδες στην επιφάνεια του φύλλου. Αν η προσβολή είναι μεγάλη, μπορεί να οδηγήσει σε φυλλόπτωση. Στους καρπούς εμφανίζονται μεγάλες βυθισμένες κηλίδες καφέ-μαύρου χρώματος που εξαπλώνονται γρήγορα και πολλές φορές συνενώνονται, με αποτέλεσμα να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του καρπού. Μάλιστα, εισχωρούν σε μεγάλο βάθος στον καρπό και οι μολυσμένοι καρποί παραμορφώνονται και πέφτουν πρόωρα. Στους νεαρούς βλαστούς εμφανίζονται καφετί έλκη και αν η προσβολή είναι έντονη, μπορεί να οδηγήσει και στην ξήρανση των δέντρων. Η προσβολή εμφανίζεται την άνοιξη από τους διαχειμάζοντες μύκητες και ακμάζει το καλοκαίρι. Ακολούθως, δημιουργούνται δευτερογενείς μολύνσεις και ο μύκητας εξαπλώνεται με τον αέρα και τη βροχή, έως τα τέλη του φθινοπώρου. Η ανάπτυξη της ασθένειας ευνοείται από υγρές καιρικές συνθήκες, περιορισμένο αερισμό των δέντρων και θερμοκρασίες 25-30ºC. Αντιμετωπίζεται με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα και καλλιεργητικά μέτρα όπως παράχωμα των φύλλων στο έδαφος, καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών και καρπών και περιορισμό της υγρασίας.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: SWITCH / LUNA EXPERIENCE SC / FONTELIS 20 SC.

Όλες οι παραπάνω ασθένειες και οι δραστικές ουσίες για την αντιμετώπισή τους είναι ενδεικτικές και αποτελούν προτάσεις και συμβουλές του συνεργαζόμενου με το φυτώριό μας γεωπόνου Αποστόλου Θεόδωρου.