8194460 Ασθένειες Κερασιάς - Fytoriagogis.gr

Ασθένειες Κερασιάς

1) Ανθράκωση (Gnomonia Erythrostoma)


Αποτελεί ασκομύκητα (Apiognomonia Erythrostoma) ο οποίος διαχειμάζει στα νεκρά φύλλα της κερασιάς και προσβάλλει τόσο τους καρπούς όσο και τα φύλλα. Προκαλεί χλωρωτική ζώνη στην περιφέρεια του ελάσματος των φύλλων που κάμπτεται προς τα κάτω, ενώ στη συνέχεια εξελίσσεται σε περιφερειακή νέκρωση ή σε σχηματισμό μεγάλων και ακανόνιστου σχήματος νεκρωτικών κηλίδων χρώματος ερυθρό-καστανό, ώσπου τελικά επέρχεται καθολική νέκρωση των φύλλων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ασθένειας είναι η παραμονή των προσβεβλημένων ξηρών φύλλων στο δέντρο για μεγάλο διάστημα μετά τη φυλλόπτωση και συνήθως για όλη τη χειμερινή περίοδο, ακόμα και μέχρι την επόμενη άνοιξη. Λόγω της πρόωρης αποξηράνσης των φύλλων, τα δένδρα γίνονται καχεκτικά και μη παραγωγικά. Στους καρπούς προκαλεί σκληρές μαύρες κηλίδες στη σάρκα και συχνά παραμόρφωση και πρόωρη καρπόπτωση. Η προσβολή εμφανίζεται αρχές του καλοκαιριού. Τα παθογόνα σχηματίζονται μέσα στους ιστούς των προσβεβλημένων φύλλων από το Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Ο υγρός και βροχερός καιρός ευνοεί την ανάπτυξή της, όπως επίσης και το υγρό περιβάλλον. Όταν τα ασκοσπόρια ωριμάσουν, εκτοξεύονται στον αέρα την άνοιξη και προκαλούν με απευθείας είσοδο μολύνσεις στα τρυφερά φύλλα. Αντιμετωπίζεται με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα, από την περίοδο της πτώσης των φύλλων έως και την έκπτυξη της νέας βλάστησης.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: SYLLIT / INDAR 5 EW.

2) Αφίδες (Myzus Cerasi, Hemiptera-Homoptera, Aphididae)


Αποτελεί έντομο (Myzus Cerasi) που διαχειμάζει υπό μορφή χειμέριου αυγού και προσβάλλει κυρίως τα νεαρά δέντρα εκεί όπου εγκαθίσταται στα τρυφερά φύλλα και τους βλαστούς κι απομυζά χυμούς. Προκαλεί συστρέψεις και ξηράνσεις των νεαρών φύλλων και βλαστών καθώς και δημιουργία στιγμάτων. Στις σακχαρώδεις ουσίες (μελίτωμα) που εκκρίνουν τα έντομα αυτά, αναπτύσσονται μετέπειτα καπνιές και παρασιτικοί μύκητες, που επιδεινώνουν τη ζημία. Η προσβολή εμφανίζεται με την έναρξη της νέας βλάστησης και διαρκεί έως τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το έντομο, που προκύπτει από το αβγό, αποτελεί την πρώτη γενεά της άνοιξης, όταν η κερασιά έχει ανθίσει. Παρουσιάζει περισσότερες από πέντε γενεές το χρόνο. Τα χειμερινά ωά συνήθως 4-6 ανά θηλυκό, βρίσκονται στους οφθαλμούς ή σε εσοχές του φλοιού. Το έντομο είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30οC. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα, κυρίως την περίοδο λίγο πριν από την άνθηση, στην φάση της πτώσης των πετάλων – πτώσης κάλυκα και κατά την αλλαγή του χρώματος των καρπών από πράσινο σε κόκκινο.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: PROFIL 20 SG / CALYPSO 480 SC / EFORIA 045 ZC.

3) Μονίλια ή Φαιά Σήψη (Monilia Laxa , Monilia Fuctigena)


Προέρχεται από ασκομύκητα που διαχειμάζει στους αποξηραμένους κλαδίσκους, στα έλκη και στους μουμιοποιημένους καρπούς. Προσβάλλει κυρίως τα άνθη, τους νεαρούς βλαστούς και τους καρπούς σε όλα τα στάδιά τους, από τον σχηματισμό έως την αποθήκευσή τους. Προκαλεί ξήρανση των ανθέων, κηλίδα στους βλαστούς η οποία επεκτεινόμενη περιβάλλει το βλαστό με αποτέλεσμα τη μάρανση και ξήρανσή του. Στους καρπούς προκαλεί συρρίκνωση και μουμιοποίηση των μικρών κυρίως καρπών, οι οποίοι παραμένουν πάνω στο δέντρο. Όταν η προσβολή γίνει σε ώριμους καρπούς, αυτοί σαπίζουν και στην επιφάνειά τους σχηματίζονται οι καρποφορίες του μύκητα κατά συγκεντρωτικούς κύκλους. Η προσβολή εμφανίζεται στα άνθη την άνοιξη, 10-15 ημέρες μετά την άνθηση και ευνοείται από τον υγρό καιρό. Κρίσιμη περίοδος μολύνσεως είναι από αρχές Μαΐου έως τέλη Ιουνίου. Θερμοκρασίες μεταξύ 5-27οC ευνοούν την ανάπτυξή της. Η ασθένεια πραγματοποιεί κύκλο όταν οι μουμιοποιημένοι καρποί παραμείνουν στο δέντρο, όπου τον χειμώνα τα ασκοσπόρια του μύκητα θα απελευθερωθούν εκ νέου για να διεισδύσουν με τη βοήθεια του αέρα και της βροχής στα άνθη της επόμενης άνοιξης και να υπάρξει παραγωγή κονιδίων και δευτερογενείς μολύνσεις. Αντιμετωπίζεται με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα και περιοδικούς ψεκασμούς από την άνθηση έως την εμφάνιση καρπιδίου – πριν από τη συγκομιδή. Οι συνήθεις ψεκασμοί είναι ένας στην έναρξη της άνθησης, ένας δεύτερος και τρίτος κατά την άνθηση και ένας τέταρτος μετά την πτώση των πετάλων.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: LUNA EXPERIENCE SC / CHORUS 50 WG / FLINT MAX 75 WG / NEOTOPSIN 70 WG.

4) Ραγολέτιδα ή Σκουλήκι της Κερασιάς (Rhagoletis Cerasi)


Προέρχεται από έντομο (μύγα) που έχει μία γενιά το χρόνο και διαχειμάζει ως νύμφη στο έδαφος. Αποτελεί τον σοβαρότερο εχθρό της κερασιάς, προσβάλλοντας τους καρπούς. Προκαλεί πλήρη καταστροφή των καρπών με διείσδυση και ανάπτυξη μέσα τους. Δημιουργεί δύο οπές στην επιφάνεια του καρπού, μία μικρότερη για την εναπόθεση του αυγού και μία μεγαλύτερη για την έξοδο της προνύμφης. Η προσβολή είναι μεγαλύτερη σε μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες κερασιάς και πολύ σπάνια σε πρώιμες, λόγω της εποχής εμφάνισης του εντόμου. Η προσβολή εμφανίζεται κατά το στάδιο αλλαγής χρώματος του καρπού από πράσινο σε κόκκινο, την περίοδο από τα μέσα Μαΐου και έπειτα. Η μύγα, εναποθέτει τα αυγά της στο εσωτερικό των μικρών καρπών, μέσω οπής που δημιουργεί στο φλοιό. Το θηλυκό γεννά κατά μέσο όρο 100-200 ωά. Θερμοκρασίες άνω των 16οC είναι κατάλληλες για την ωοτοκία. Από τα ωά αναπτύσσονται οι προνύμφες (λευκά σκουλήκια), που τρέφονται από τη σάρκα των καρπών. Οι προνύμφες, αφού συμπληρώσουν την ανάπτυξή τους βγαίνουν από τον καρπό και πέφτουν στο χώμα, όπου νυμφώνονται και διαχειμάζουν. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα κατά το στάδιο αλλαγής χρώματος του καρπού, όταν διαπιστωθεί ότι οι κίτρινες παγίδες που έχουμε εγκαταστήσει, άρχισαν να συλλαμβάνουν τέλεια άτομα της μύγας, γεγονός που δείχνει ότι άρχισε η έξοδος του εντόμου και σύντομα θα έχουμε ωοτοκίες. Ο ψεκασμός είναι απαραίτητος για την προστασία των ποικιλιών που θα ωριμάσουν αργότερα.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: DECIS PROTECH 15 EW / ACTARA 25 WG / IMIDAN 50 WP.

Όλες οι παραπάνω ασθένειες και οι δραστικές ουσίες για την αντιμετώπισή τους είναι ενδεικτικές και αποτελούν προτάσεις και συμβουλές του συνεργαζόμενου με το φυτώριό μας γεωπόνου Αποστόλου Θεόδωρου.