8194460 Ασθένειες Κυδωνιάς - Fytoriagogis.gr

Ασθένειες Κυδωνιάς

1) Μονίλια ή Φαιά Σήψη (Monilia Laxa, Monilia Spp.)


Προέρχεται από ασκομύκητα που διαχειμάζει στους αποξηραμένους κλαδίσκους, στα έλκη και στους μουμιοποιημένους καρπούς. Προσβάλλει κυρίως τα άνθη, τους νεαρούς βλαστούς και τους καρπούς σε όλα τα στάδιά τους, από τον σχηματισμό έως την αποθήκευσή τους. Προκαλεί ξήρανση των ανθέων, κηλίδα στους βλαστούς η οποία επεκτεινόμενη περιβάλλει το βλαστό με αποτέλεσμα την μάρανση και ξήρανσή του. Στους καρπούς προκαλεί συρρίκνωση και μουμιοποίηση των μικρών κυρίως καρπών, οι οποίοι παραμένουν πάνω στο δέντρο. Όταν η προσβολή γίνει σε ώριμους καρπούς, αυτοί σαπίζουν και στην επιφάνειά τους σχηματίζονται οι καρποφορίες του μύκητα κατά συγκεντρωτικούς κύκλους. Η προσβολή εμφανίζεται στα άνθη την άνοιξη, 10-15 ημέρες μετά την άνθηση και ευνοείται από τον υγρό καιρό. Κρίσιμη περίοδος μολύνσεως είναι από αρχές Μαΐου έως τέλη Ιουνίου και από αρχές Αυγούστου έως τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ θερμοκρασίες μεταξύ 5-27οC ευνοούν την ανάπτυξή της. Η προσβολή πραγματοποιεί κύκλο όταν οι μουμιοποιημένοι καρποί παραμείνουν στο δέντρο, όπου το χειμώνα τα ασκοσπόρια του μύκητα θα απελευθερωθούν εκ νέου για να διεισδύσουν με τη βοήθεια του αέρα και της βροχής στα άνθη της επόμενης άνοιξης και να υπάρξει παραγωγή κονιδίων και δευτερογενείς μολύνσεις. Αντιμετωπίζεται με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα και περιοδικούς ψεκασμούς από την άνθηση έως την εμφάνιση καρπιδίου και πριν από τη συγκομιδή. Οι συνήθεις ψεκασμοί είναι ένας στην έναρξη της άνθησης, ένας δεύτερος και τρίτος κατά την άνθηση και ένας τέταρτος μετά την πτώση των πετάλων.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: SWITCH.

2) Καρπόκαψα (Cydia Pomonella L.)


Προέρχεται από λεπιδόπτερο έντομο που διαχειμάζει μέσα σε βομβύκιο στις σχισμές του φλοιού των δέντρων, ανάμεσα στις ρίζες ή στο ανώτερο στρώμα του εδάφους. Συμπληρώνει 2-3 γενεές το έτος και προσβάλλει σοβαρά τους καρπούς. Προκαλεί πλήρη καταστροφή των καρπών, οι οποίοι σαπίζουν και πέφτουν από το δέντρο. Η είσοδος στους καρπούς μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο, αλλά συχνά εντοπίζεται στην κοιλότητα του κάλυκα και στα σημεία επαφής δύο ή περισσοτέρων καρπών. Από την τρύπα εισόδου των προνυμφών εξέρχεται χαρακτηριστικό πριονίδι, καστανού χρώματος. Η προσβολή εμφανίζεται την άνοιξη με τη νύμφωση των προνυμφών και οι πρώτες πεταλούδες εμφανίζονται τον Απρίλιο-Μάιο. Τότε, εναποθέτουν τα ωά τους στο τρυφερό φύλλωμα του δέντρου για να εκκολαφθούν και να γίνουν προνύμφες. Οι νεαρές προνύμφες περιφέρονται ορισμένες ημέρες έξω από τους καρπούς πριν εισχωρήσουν σε αυτούς. Τα ωά των επόμενων γενεών τοποθετούνται επάνω στους καρπούς, μέσα στους οποίους εισχωρούν οι προνύμφες, σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά την εκκόλαψη. Τα ωά τοποθετούνται συνήθως μεμονωμένα και εκείνα της πρώτης γενεάς απαντώνται σχεδόν αποκλειστικά στο φύλλο που βρίσκεται κοντά στους καρπούς, ενώ εκείνα των επόμενων γενεών τοποθετούνται κυρίως στους καρπούς και συγκεκριμένα στο τμήμα που εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο. Η δεύτερη πτήση της χρονιάς εκδηλώνεται τον Ιούλιο και η τρίτη στα μέσα Αυγούστου. Συνήθως ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη πτήση παρατηρείται μια διακοπή, ενώ η δεύτερη και η τρίτη μπορεί να επικαλυφθούν μερικώς. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα αμέσως μόλις εντοπιστούν πτήσεις του εντόμου με τη χρήση φερομονικών παγίδων παρακολούθησης ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Για τον περιορισμό εμφάνισης του εντόμου συνίσταται το φθινοπωρινό ή ανοιξιάτικο σκάλισμα γύρο από το δέντρο, όπου διαχειμάζει η προνύμφη.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: CYFOS 48 EC / DURSBAN 480 EC.

3) Αφίδες (Dysaphis Plantaginea)


Αποτελεί έντομο που διαχειμάζει στο στάδιο του χειμερινού αυγού στη βάση των οφθαλμών ή σε σχισμές του φλοιού στον κορμό. Το σημαντικότερο είδος αφίδων που προσβάλλει την κυδωνιά είναι η «ρόδινη αφίδα της μηλιάς (Dysaphis Plantaginea)», με τις προσβολές να εμφανίζονται στα φύλλα, τους νεαρούς βλαστούς και τους καρπούς. Προκαλεί κατσάρωμα των φύλλων και χλώρωσή τους. Εν τέλει τα φύλλα κιτρινίζουν, καφετιάζουν και ξηραίνονται. Οι προσβεβλημένοι βλαστοί και τα νεαρά καρπίδια παραμορφώνονται και αναστέλλεται η ανάπτυξή τους. Μέσω της απομύζησης χυμών φθάνουν και στους καρπούς, οι οποίοι εμφανίζουν παραμορφώσεις και λερώνονται από την καπνιά που αναπτύσσεται δευτερογενώς. Παράγει πλούσιο μελίτωμα και η απομύζηση προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη του δέντρου, επηρεάζοντας αρνητικά τη βλάστηση και την παραγωγή και του επόμενου έτους. Η προσβολή εμφανίζεται την άνοιξη με τα ωά στην αρχή να είναι ανοιχτοκίτρινα και μετά να γίνονται σκούρα. Οι αποικίες είναι πυκνές, με πρασινοκίτρινο, ρόδινο ή γκριζοπράσινο χρώμα και αναπτύσσονται στα εκπτυσσόμενα φύλλα και αργότερα στην κάτω επιφάνεια των νεαρών φύλλων και στους καρπούς. Τα ωα εκκολάπτονται την άνοιξη, περίπου στο στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών. Την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου παράγονται πτερωτά άτομα που μεταναστεύουν και δημιουργούν νέες αποικίες και νωρίς το φθινόπωρο τα πτερωτά αρσενικά και θηλυκά επιστρέφουν στα δένδρα, ζευγαρώνουν και δίνουν τα χειμερινά αυγά που θα διαχειμάσουν. Οι αφίδες, συμπληρώνουν 3-4 γενεές το χρόνο. Οι άπτερες αφίδες έχουν χρώμα γκρίζο-καστανό και οι πτερωτές σκούρο, σχεδόν μαύρο και λαμπερό. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα την άνοιξη, λίγο μετά το φούσκωμα τον οφθαλμών, έπειτα από παρατηρήσεις και δειγματοληψίες νεαρών βλαστών για παρακολούθηση της εγκατάστασης και ανάπτυξης των αποικιών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: DECIS PROTECH 15 EW/ PEARL 100 EC / DELIR 2,5 EC.

Όλες οι παραπάνω ασθένειες και οι δραστικές ουσίες για την αντιμετώπισή τους είναι ενδεικτικές και αποτελούν προτάσεις και συμβουλές του συνεργαζόμενου με το φυτώριό μας γεωπόνου Αποστόλου Θεόδωρου.