8194460 Ασθένεια Συκιάς - Fytoriagogis.gr

Ασθένεια Συκιάς

1) Κηροπλάστης (Ceroplastes Rusci)


Αποτελεί έντομο που διαχειμάζει ως ανήλικο άτομο στους κλαδίσκους και προσβάλλει τα φύλλα, τους καρπούς, τους κλαδίσκους καθώς και τον κορμό των δέντρων. Προκαλεί με τα στοματικά του μόρια τρύπες στους επιδερμικούς φυτικούς ιστούς και απομυζεί τους φυτικούς χυμούς, προκαλώντας καθυστέρηση στην ανάπτυξη και εξασθένιση του φυτού. Τα χαρακτηριστικά ακίνητα άτομα που παρατηρούμε πάνω σε φύλλα και κλαδιά είναι τα ενήλικα. Επιδρούν όμως και με έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη του δένδρου καθώς τα μελιτώδη εκκρίματα τους ευνοούν την εμφάνιση του μύκητα της καπνιάς, που υποβαθμίζει τον καρπό. Η προσβολή εμφανίζεται με δύο γενεές το έτος. Η πρώτη γενεά εμφανίζεται τον Ιούνιο και η δεύτερη τέλος καλοκαιριού. Η προσβολή δεν είναι ίδια κάθε χρονιά. Μερικές χρονιές μπορεί να παρατηρηθούν πολύ έντονες προσβολές. Η γονιμότητα είναι αρκετά υψηλή και κάθε θηλυκό γεννά 1000-1500 ωά, τα οποία μετά από 15-20 ημέρες εκκολάπτονται. Υπάρχουν όμως αρκετοί φυσικοί εχθροί του εντόμου που συνήθως καταφέρνουν και ελέγχουν τους πληθυσμούς του. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα το καλοκαίρι, όταν οι προνύμφες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο και μόνο όταν το έντομο εντοπίζεται. Η αντιμετώπιση δεν είναι εύκολη και γίνεται μόνο όταν οι πληθυσμοί του εντόμου δεν μπορούν να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα από τους φυσικούς εχθρούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνεται καταστροφή των φύλλων κατά το φθινόπωρο για να μην μετακινηθούν οι προνύμφες δεύτερης γενεάς προς τους βλαστούς και διαχειμάσουν.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: OVIPRON TOP EC.

2) Δροσόφιλα (Drosophila Suzukii)


Αποτελεί δίπτερο έντομο που διαχειμάζει στο στάδιο του ενηλίκου σε προφυλαγμένες θέσεις, αλλά σε περιπτώσεις που επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες μπορεί να παραμείνει δραστήριο σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προσβάλλει τους καρπούς και μάλιστα ως ξενιστές του αναφέρονται πολλά είδη δέντρων. Προκαλεί προβλήματα στους καρπούς τους οποίους μαλακώνει γύρω από το σημείο προσβολής, αφού οι προνύμφες διατρέφονται από τη σάρκα των καρπών. Μετέπειτα ακολουθούν δευτερογενείς προσβολές από μύκητες, βακτήρια αλλά και έντομα, με αποτέλεσμα τη σήψη και την πτώση των καρπών. Η προσβολή εμφανίζεται την άνοιξη, όταν δραστηριοποιείται και τα θηλυκά ωοτοκούν διαθέτοντας μεγάλο πριονωτό ωοθέτη. Σε κάθε νύγμα αφήνουν 1-3 ωά στους καρπούς που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης. Η αναπαραγωγή είναι ταχεία και ο βιολογικός κύκλος διαρκεί μερικές εβδομάδες, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Τα ωά εκκολάπτονται σε 2-72 ώρες, οι προνύμφες ωριμάζουν σε 3-13 ημέρες, ενώ το στάδιο της νύμφης διαρκεί 3-15 ημέρες. Τα αρσενικά στειρώνονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 30οC, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τον πληθυσμό σε περιοχές με ξηροθερμικό κλίμα. Οι γενεές είναι πολύ πιθανό να αλληλοκαλύπτονται, λόγω της μακράς διάρκειας ζωής των ακμαίων. Τα ακμαία είναι εξαιρετικά κινητικά και η φυσική διασπορά του εντόμου γίνεται ταχύτατα. Σε μεγάλες αποστάσεις η διασπορά γίνεται με προσβεβλημένους καρπούς και φυτά. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα την άνοιξη, όταν εντοπιστεί στους οπωρώνες έπειτα από δολωματική παρακολούθηση.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: CALYPSO 480 SC.

3) Τετράνυχος (Τetranychus Urticae)


Προέρχεται από το ακάρι Tetranychidae που διαχειμάζει ως ώριμο θηλυκό σε ρυτιδώματα του φλοιού και στα ζιζάνια. Προσβάλλει το φύλλωμα και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του δέντρου. Προκαλεί οπές στην επιδερμίδα του φύλλου και απομυζεί τους φυτικούς χυμούς, προκαλώντας κακή λειτουργία στη φωτοσύνθεση και διαπνοή. Στις θέσεις διατροφής εμφανίζονται μικροσκοπικά στίγματα. Τα προσβεβλημένα φύλλα συρρικνώνονται, ξηραίνονται και πέφτουν πρόωρα. Αν η προσβολή είναι μεγάλη, παρατηρείται καθυστερημένη ανάπτυξη των δέντρων και μειωμένη ποσότητα και ποιότητα παραγωγής. Η προσβολή εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εξαπλώνεται ταχύτατα. Τα αυγά είναι σφαιρικά, με διάμετρο 0,15mm, διαφανές όταν αρχικά εναποτίθενται και λίγο πριν την εκκόλαψη υπόλευκα ή κιτρινοπράσινα. Οι προνύμφες έχουν 3 ζεύγη ποδιών και είναι ημιδιαφανείς με κόκκινα μάτια. Τα ενήλικα είναι ωοειδή, έχουν δύο χαρακτηριστικές μαύρες κηλίδες στην πλάτη και 4 ζεύγη ποδιών. Το ακάρι έχει μήκος μικρότερο από 1mm, ζει και τρέφεται κυρίως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και είναι δύσκολα ορατό με γυμνό μάτι. Ευνοείται από το ξηρό κλίμα και θερμοκρασίες μεταξύ 28-40οC. Αντιμετωπίζεται με εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα φυτοφάρμακα την άνοιξη και το καλοκαίρι ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.

Κατάλληλα φυτοφάρμακα: OVITEX / KEYNOIL EC.

Όλες οι παραπάνω ασθένειες και οι δραστικές ουσίες για την αντιμετώπισή τους είναι ενδεικτικές και αποτελούν προτάσεις και συμβουλές του συνεργαζόμενου με το φυτώριό μας γεωπόνου Αποστόλου Θεόδωρου.